rječina

GRAD KOJI TEČE

  Hirovita Rječina Rječina, ta na momente hirovita rijeka, dugo Rijeci daje svoju vodu, a riječkoj industriji energiju preko ugrađenih tehničkih uređaja duž njena toka - posebno Tvornici papira koja se opskrbljivala vodom preko ugrađenih akvedukata na Marganovu. Ali bila je...
Maloižki ustanak  na motornom jedrenjaku  „SOFIJA“ Narod zadarskog područja, nije priznavao okupatorsku vlast fašističke Italije, a lučonoša je bio ustanički otok Iž. Sredinom srpnja 1942. godine , po naredbi  „Guvernatora  Dalmacije“ započela je rekvizicija maslinovog ulja na otoku Ižu. Saznavši da...

BRSEČKA PASTIRICA

Brsečka ribarska flota Prije spajanja s tvornicom ribljih konzervi  Ika, u starom istočno istarskom gradiću Brseču postojale su dvije ribarske kompanije.  Prva je bila „Ribarska zadruga Brseč“ koja je posjedovala gajetu „Inćun“ te ribarske brodove „Mornarica“ ( Marinera), “Labud“ i...
  Početak Prvog svjetskog rata 1914. godine obilježen je potonućem Austro-Ugarskog putničkog parobroda Baron Gautsch, Tršćanskog Lloyda koji je naletio na minu nedaleko Pule. Na brodu je poginulo 230 ljudi, među njima mnogo djece. Nešto kasnije, u  Puli i Opatiji...
Trgovački brod "VITTORIO LOCCHI" U brodogradilištu Cantieri navali del Quarnero Fiume, tijekom 1942 godine za talijansku brodarsku kompaniju „Tirreniu“ iz Tunisa dovršeni su trgovački brodovi „FOSCOLO“, „MANZONI“ i „D;ANNUNZIO“ po 4200 tona nosivosti. Za istu kompaniju tijekom 1943. dovršeni su...
Partizanski rat na moru tijekom Drugog svjetskog rata, pokrenuli su i vodili naši ribari i težaci, mornari i hrabri ljudi , domoljubi sa obale i otoka našeg Jadrana. Partizanske jedinice koje su tijekom 1941. godine osnovane u Hrvatskom primorju,...
Prije same predstave Kandalore - štorije u šest činova, u Dopolavoru u Mošćenicama našao sam se sa skupinom entuzijasta dok su uvježbavali tekst.  Ispričali su mi sve o Kandalori. Što znači, kad je nastala i zbog čega njeguju već...
Guido Rovtar, kao mladi šesnaestogodišnjak, radio je u tvornici torpeda u Rijeci (Fiume) kao naučnik, te pohađao Industrijsku školu  u Via Santa Entrata, za majstora mehaničara. Godine 1943., nakon kontinuiranog američkog bombardiranja  riječkih industrijskih postrojenja, tvornica torpeda, poput ostalih,...
- Advertisement -

Magazin